کارگاه‌های آموزشی

این کارگاه‎ها در واقع بسترهایی هستند برای یادگیری مشترک مفاهیم مربوط به ارتقاء ظرفیت، رویکرد مشارکتی و کارِ گروهی. آنچه می‎تواند کارگاهی را از «آموزش صرف» به‌سمت «فرآیند مشترکی از یادگیری» سوق دهد، ترکیب‌شدنِ ورودی‎های آموزشی، با تجارب، تحلیل‎ها و شرایط واقعی مخاطبان است. به همین خاطر تلاش می‎کنیم کارگاه‎های آموزشی را به گونه‎ای طراحی و اجرا کنیم که ورودی‎های آموزشی، در کنار تحلیل‎های شرکت‎کنندگان جایگاه خود را پیدا کنند. به‌علاوه، به‌دنبال فرصت‎هایی برای محک‌زدن آموخته‎ها با شرایط واقعی هستیم و شرکت‌کنندگان را برای به‌کارگیری آن‎ها در شرایط واقعی همراهی می‌کنیم.