پژوهش های مشارکتی

پژوهش مشارکتی، با هدف واگذارکردن قدرت تحقیق از محققان به مشارکت‌کنندگان صورت می‌گیرد. مشارکت‌کنندگان، شامل اعضاء جامعۀ محلی، گروه‌ها و سازمان‌های محلی هستند و تحلیل مسئله و ریشه‎یابی آن را به عهده می‌گیرند. آن‌ها در طول پژوهش تلاش می‌کنند راهحل‌هایی متناسب با وضعیت خودشان پیدا کنند.

ما در پژوهش‌های مشارکتی، به‌عنوان تسهیلگران این فرآیند، تحلیل‌گران را همراهی می‌‎کنیم تا خودشان اهداف تحقیق را کنترل کنند، در جریان فرآیند و اقدامات مرتبط با تحقیق قرار گیرند و قدرت تأثیرگذاری روی آن را داشته باشند.

در این پژوهش‌ها، افرادِ جامعۀ مخاطب، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را تحلیل می‌کنند و به آن‌ها بازخورد می‌دهند. در پژوهش‎های این‌چنینی، نه‌تنها افراد دربارۀ مشکلاتشان حرف می‌زنند، بلکه دربارۀ راه‌حل‌های ممکن و اقدام‌های احتمالی هم فکر می‌کنند و نظر می‌دهند. این شیوه کمک می‌کند مردم، یعنی کسانی که در پژوهش‌های دانشگاهیِ معمول تنها به‌عنوان منابع داده‌های اولیه شناخته می‎شدند، در فرآیند تصمیم‌سازی دربارة موضوعاتی که روی زندگیشان اثر می‌گذارد، نقش داشته باشند.