ما که هستیم

موسسه اندیشه انسانشهر موسسه‌ای غیردولتی و غیرتجاری است که در سال ۱۳۸۷ تاسیس شده است. ماموریت این موسسه ایجاد فرصت‎ها و بسترهایی است که به واسطه آن شهروندان بتوانند برای ایجاد تغییر و تاثیرگذاری در محیط زندگی‎شان برنامه‎ریزی و اقدام کنند. تغییری که انتظار می‌رود به واسطه این اتفاق رخ دهد توسعه ظرفیت شهروندان و در نتیجه مشارکت مسوولانه و پایدار آنها در محیط‌ زندگی خود است.

در این موسسه تلاش می‌شود تا شهروندان بتوانند افسار اموری که به زندگی‌شان مربوط است را در دست بگیرند و به عنوان صاحبان اصلی برنامه‌ها و طرح‌هایی شناخته شوند که بر زندگی‌شان اثر می‌گذارد.

به عبارتی واژه انسانشهر می‌خواهد نماد جامعه‌ای باشد که انسان‌ها در آن نقشی فعال و تاثیرگذار برای بهبود کیفیت زندگی خود و سایرین بازی می‌‌کنند.

شهروند از دیدگاه ما

در نام موسسه و در معرفی کارهای مختلف آن، دو واژه «شهر» و «شهروند» واژه‌های برجسته و پررنگی هستند. ممکن است این دو واژه برای مخاطبان تداعی کننده محیط شهری و ساکنین شهر باشد. اما ما در به کار بردن واژه‌های شهر و شهروند چنین منظوری نداریم. منظور ما از شهر، محل اجتماع انسان‌ها؛ و منظور از شهروند، معنای عام آن، یعنی اعضای یک جامعه است.

بنابراین وقتی از ارتقای ظرفیت شهروندان برای ایجاد تغییر در محیط زندگی خود به عنوان ماموریت موسسه یاد می‎کنیم، هم ساکنان شهرها و محله‎های شهری را در نظر داریم، هم ساکنان روستاها را؛ به عبارتی مخاطبان موسسه ما همه کسانی هستند که در فضاهای کوچک و بزرگ از قبیل مدرسه، سازمان، شهر و روستا زندگی جمعی دارند و می‎خواهند در محل تحصیل، کار یا زندگی خود تغییری به وجود بیاورند.

تیم ما