وبلاگ

causes

قصه کاغذها

نمی‌دانم خودشان هم متوجه این تغییرات هستند یا نه، اما من که از بیرون نگاه میکنم تغییرات‌شان خیلی به چشمم می‌آید.

ادامه...

causes

دغدغه کارهای داوطلبانه

مطلب زیر توسط آزاده قناد، یکی از کارآموزانی که حدود چهار ماه در موسسه دوره کارآموزی گذرانده، نوشته شده است.

ادامه...

causes

فکرهای بلند یک کارگاه - ۲

امروز یک چیز جالب فهمیدم. فهمیدم که یک سیستم تسهیلگری دیگر هم وجود دارد!

ادامه...

causes

فکرهای بلند یک کارگاه - ۱

چند روزی هست که درگیر یک کارگاه آموزشی‌ام. البته اگر بخواهم دقت در انتخاب کلمات و حساسیت بر سر تفاوت آموزش و یادگیری و کارگاه و سمینار و کلاس و … را بگذارم کنار، این طور صدایش می‌کنم.

ادامه...