پروژه‌ها

causes

پروژۀ مدیریت محله

06

اسفند

داستانِ یک پژوهش؛ آیا واقعاً مردم در مدیریت محلات مشارکت نمی‌کنند؟

causes

جانمایی سطل زباله‌های اراج

13

آذر

شروع داستان پروژه