خدمات

پروژه‎های ارتقاء ظرفیت

ارتقاء ظرفیت، فرآیندی است که در آن، افراد، سازمانها یا جوامع برای ایجاد تغییر در محیط زندگیشان قابلیت تازه‌‏ای به‌دست می

محصولات مشارکتی

یکی از دغدغه‌های مؤسسۀ ما، دخیل‌کردنِ بازیگران و بهره‌مندان جریانی اجرایی در اقدامات مختلف بوده است. در همین راستا، هر جا بستری برای تولید محصول به روش مشارکتی در دل پروژه‌ها به‌وجود بیاید، از آن استقبال می‌کنیم و برای اجرایی‌شدنِ آن تلاش می‌کنیم. این محصولات می‎توانند گزارش، کتاب یا ویدئو باشند.

مشاوره و همراهی

به‌واسطۀ فعالیت‌های میدانی که اعضاء موسسۀ ما، در سالهای قبل و در قالب پروژه

کارگاه‌های آموزشی

این کارگاه‎ها در واقع بسترهایی هستند برای یادگیری مشترک مفاهیم مربوط به ارتقاء ظرفیت، رویکرد مشارکتی و کارِ گروهی.

پژوهش های مشارکتی

پژوهش مشارکتی، با هدف واگذارکردن قدرت تحقیق از محققان به مشارکت‌کنندگان صورت می‌گیرد. مشارکت‌کنندگان، شامل اعضاء جامعۀ محلی، گروه‌ها و سازمان‌های محلی هستند و تحلیل مسئله و ریشه‎یابی آن را به عهده می‌گیرند.