Skip to main content

به‌کارگیری مفاهیم مدیریتی و ابزارهای تسهیلگری جهت ارتقاء "تجربه‌های کشاورزی خوب"

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
آشنایی با مفاهیم مدیریتی و ابزارهای تسهیلگری جهت ارتقاء "تجارب کشاورزی خوب"
تاریخ شروع و پایان پروژه
تیر تا اسفندماه 1395
کارفرما
دفتر امور زنان روستایی و عشایری- وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان کومسک (COMSEC)
اعضای تیم پروژه
مدیر پروژه: سید بابک موسوی‌نژاد
کارشناس بین‌المللی پروژه: موهان داماتاران (Mohan Dhamotharan)
کارشناس ملی پروژه: سارا باقری
سایر اعضا پروژه: سیما ببرگیر، محمدرضا جمالی‌فر،مهدی سلیمانی
محل برگزاری یا موقعیت مکانی
تهران، اردبیل، باکو، آنکارا
خلاصه پروژه

دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی در یکی از نشست‌های سالانه کومسک پروپوزالی در ارتباط با تجربه‌های کشاورزی خوب (GAP: Good Agricultural Practice) ارائه کرد و پذیرفته شد. برای اجرایی کردن پروپوزالِ پیشنهادی، این دفتر از مؤسسه انسانشهر همفکری و همراهی خواستند. انسانشهر مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای این پروژه را از طریق برگزاری جلسات برنامه‌ریزی و هماهنگی در کشورهای درگیر پروژه و در نهایت اجرای یک گارگاه 14 روزه در اردبیل را به‌عهده گرفت. در این کارگاه به شرکت‌کنندگان آموزش‌هایی مربوط به GPA ارائه شد و هر یک از کشورها شرایط اخیر کشاورزی‌شان به‌خصوص کشاورزان خرده‌پا و وضعیت‌شان نسبت به این موضوع را با دیگر حاضرین به اشتراک گذاشتند. 

گزارش تصویری از پروژه
تسهیلگری تحلیل جمعی
ارائه تحلیل جمعی شرکت‌کنندگان دربارۀ ویژگی‌های کشاورزی خوب
تسهیلگری تحلیل جمعی
کار گروهی شرکت‌کنندگان در کارگاه
تسهیلگری تحلیل جمعی
کار میدانی شرکت‌کنندگان در کارگاه و ارتباط با کشاورزان