Skip to main content

مشاوره و همراهی

پروژۀ پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
درگیر کردن مردم محلی در برنامه‌های پایش جمعیت یوزپلنگ
تاریخ شروع و پایان پروژه
بهمن 1393 تا دی 1394
کارفرما
انجمن یوزپلنگ ایرانی
اعضای تیم پروژه
مشاور: سارا باقری
محل برگزاری یا موقعیت مکانی
در یکی از روستاهای استان یزد
خلاصه پروژه

 انجمن یوزپلنگ ایرانی بعد از تجربه کردن طرح‌های پژوهشی- تخصصی مختلف در سالهای گذشته، به دنبال پیدا کردن پاسخ این سوال است که آیا میتوان طرحهای پژوهشی را با رویکردی متفاوت انجام داد و بسترهایی برای مشارکت مردم محلی در آنها فراهم کرد؟

به دنبال این دغدغه و با توجه به اعلام علاقه و آمادگی تیم پروژه برای به کارگیری رویکرد و روششناسی مشارکتی در این فرایند، همکاری مشترکی بین موسسه اندیشه انسانشهر و انجمن یوزپلنگ ایرانی تعریف شد. انجمن یوزپلنگ ایرانی پروژه بسترسازی مشارکت مردم محلی در پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی در حاشیه پناهگاه حیات وحش دره انجیر را با هدفِ درگیرکردن مردم محلی در برنامه‌های پایش جمعیت یوزپلنگ در یکی از روستاهای استان یزد تعریف کرد.

گزارش تصویری از پروژه
تسهیلگری تحلیل جمعی
تحلیل جمعی با روستاییان