کارگاه تسهیلگری مشارکتی
سیما ببرگیر

سیما ببرگیر با تغییر رویکرد مؤسسه در سال ۱۳۹۳ به‌عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره فعالیتش را در مؤسسه شروع کرد. سیما تا سال ۱۳۹۹ این نقش را عهده دارد بود و در جریان پروژه‌های مؤسسه نقش‌های مختلفی را به‌عهده داشت؛ از برنامه‌ریزی، تسهیلگری و مدیریت پروژه‌ها تا اجرا و ارزیابی آن‌ها.

Cooperation Records