Skip to main content
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
سیما ببرگیر

سیما ببرگیر با تغییر رویکرد مؤسسه در سال ۱۳۹۳ به‌عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره فعالیتش را در مؤسسه شروع کرد. سیما تا سال ۱۳۹۹ این نقش را عهده دارد بود و در جریان پروژه‌های مؤسسه نقش‌های مختلفی را به‌عهده داشت؛ از برنامه‌ریزی، تسهیلگری و مدیریت پروژه‌ها تا اجرا و ارزیابی آن‌ها.

سوابق همکاری با مؤسسه