همکاران ما

از ابتدای فعالیت مؤسسه بنا به جنس پروژه‌ها و فعالیت‌ها، افراد مختلفی به شکل‌های گوناگون مؤسسه را در مسیری که طی کرده‌، همراهی کرده‌اند. در این صفحه همکاران مؤسسه، پروژه‌ها و برنامه‌هایی که در آن نقش داشته‌اند را می‌توانید ببینید.

سید بابک موسوی‌نژاد
سارا باقری
سیما ببرگیر
مهدی سلیمانی
مائده صدیقی
فهیمه خواجویی راد
حبیب دانشور
سمیرا هاشمی
زهرا دانیاری
شقایق بهرامی
ضحی شریف‌یزدی
مریم موسوی
لی‌لی رازی
گلاره مرادی
صفورا زواران حسینی
حامد میرزاخلیل
طاهره گرانپایه
محیا دانش