آخرین مطالب

این یادداشت مروری است بر کتاب «ردپایی که می‌ماند» و سعی می‌کند از نگاه خواننده‌ای که دغدغه‌ی تعامل با جامعه محلی دارد، به معرفی آن بپردازد.

مکانی مانند میوه‌تره‌بار چقدر برای مشتری‌های آن دسترس‌پذیر است؟ چه چیزهایی روی کیفیت این دسترسی اثرگذار است و چه موانعی برای رسیدن به آن وجود دارد؟

برای ورود به کار میدانی لازم است حساب خیلی چیزها را از قبل کرده باشیم و برای موقعیت‌های دشوار و پیش‌بینی‌نشده حداکثر آمادگی را داشته باشیم. با این حال همچنان ممکن است به عنوان تسهیلگر اشتباهاتی داشته