sara bagheri
سارا باقری

سارا باقری از زمان تاسیس مؤسسه به شکل‌های مختلفی انسانشهر را همراهی ‌کرده است. در سال‌های ابتدایی که مؤسسه رویکرد آموزش محیط زیست داشت به‌عنوان برنامه‌ریز آموزشی و آموزشگر محیط زیست فعالیت می‌کرد. همزمان با تغییر رویکرد مؤسسه در سال ۱۳۹۳، سارا به عضویت هیئت مدیره و گردانندگان مؤسسه درآمد و این نقش را تا سال ۱۳۹۹ به عهده داشت. او در جریان پروژه‌های مؤسسه نقش‌های مختلفی را به‌عهده داشته است؛ از برنامه‌ریزی و مدیریت و تسهیلگری پروژه‌ها تا اجرا و ارزیابی آن‌ها.

سوابق همکاری با مؤسسه