Skip to main content

تولید محتوا با همکاری مجلۀ حوالی

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
درگیر کردن بهره‌مندان اصلی موضوع هر شمارۀ مجله حوالی در تولید محتوا برای آن
مدت زمان پروژه
آبان‌ماه 98 تاکنون
تیم پروژه
تسهیلگران:
فهیمه خواجویی راد
مائده صدیقی
نماینده انسانشهر: مهدی سلیمانی
نماینده حوالی: سمیرا هاشمی
خلاصه پروژه

در انسانشهر به دنبال بیشتر کردن قدرت اثرگذاری افراد و گروه‌ها بر جریان‌های موثر زندگی‌شان هستیم. به‌همین‌خاطر در برنامه‌ها و اقداماتمان تلاش می‌کنیم تا جامعه مخاطبش در فرآیند اجرای کار درگیر شود، شرایطش را تحلیل کند و بر همین اساس برای بهتر شدن شرایط زندگی خود برنامه‌ها و اقداماتی تعریف کند. 

مجله حوالی هم از فضای زندگی آدم‌ها می‌گوید. فضایی که زنده است، و با آدم‌ها ساخته می‌شود. بر ما تاثیر می‌گذارد و از ما تاثیر می‌پذیرد. فضایی که حاصل دیدن، شنیدن و تجربه کردن است. حوالی می‌خواهد این تجربه‌ها را به اشتراک بگذارد تا به حوالی خود نزدیک‌تر شویم و حوالی هرکسی جای بهتری برای زندگی باشد.

اثرگذارتر شدن شهروندان روی محیط زندگی خود همان دغدغه مشترکی است که انسانشهر و مجله حوالی در قالب‌های مختلف آن را دنبال می‌کنند. این هم‌سویی در هدف باعث شده است اقدام مشترکی برای تولید محتوا با کمک رویکرد مشارکتی تعریف کنیم. نشریۀ حوالی بنا به هدف و چشم‌انداز خود قصد دارد در هر شماره مطلبی را برای منعکس کردن صدای کسانی که بیش‌ترین تأثیر را از موضوع هر شماره می‌پذیرند منتشر کند. با این کار تلاش می‌شود انتقال تجربۀ دست اولی از آن‌هایی که معمولاً صدایشان شنیده نمی‌شود و اولویت‌هایشان در نظر گرفته نمی‌شود صورت بگیرد. رجوع به این گروه‌ها صرفاً نمی‌خواهد به انعکاس صدا و مطالبات آنها بپردازد؛ بلکه می‌خواهد تا جایی که امکان دارد افراد به شکل گروهی درگیر تحلیل وضعیت خود، برنامه‌ریزی و در نهایت تولید محتوا بر اساس شرایط واقعی زندگی خود شوند. طی این همکاری نشریۀ حوالی و موسسۀ انسانشهر بستری ایجاد کردند تا گروه‌های محلی، فرآیند تولید محتوا را از نقطۀ شروع تا پایان آن طی کنند. یعنی محورهای دغدغه‌شان حول سوژه خوابگاه و یا بیمارستان را بیان، اولویت‌های‌شان را مشخص و چارچوب محتوای‌شان را طراحی کنند و  درنهایت دست به نگارش آن بزنند. تلاش می‌شود با توجه به محدودیت‌ زمانی، این فرآیند به شکل جمعی طی شود تا تنوع دیدگاه‌ها و اولویت‌ها در نظر گرفته شود و حق تأثیرگذاری بر روی فرآیند در نظر گرفته شود.

گزارشی از محله طرشت با عنوان «دانشگاه خوابشان را دزدید» در شماره پنجم، حوالی خوابگاه، و گزارشی از بیمارستان نیکان و اثراتش بر محله اراج با عنوان «ضوابط ساختمانی تجویز شده، مچاله می‌شود» در شماره ششم، حوالی بیمارستان و همچنین نقشۀ حرکتی استفاده‌کنندگان از تره‌بار شیرودی با عنوان «پا‌به‌پا تا تره‌بار» در شماره هشتم، حوالی تره‌بار محصول این اقدام مشترک است. 

گزارش تصویری از پروژه
تسهیلگری تحلیل جمعی
شناخت محله طرشت از طریق دانشجویان ساکن خوابگاه طرشت 3
تسهیلگری
سفرۀ موضوعات پیرامون خوابگاه طرشت 3
تسهیلگری
جلسه با اهالی محله اراج و تحلیل اثرات بیمارستان بر محل زندگیشان