پا‌به‌پا تا تره‌بار

مؤسسه انسانشهر
نقشه

تصویر بالا مربوط به مطلب اخیرمان با عنوان «پا‌به‌پا تا تره‌بار؛ نقشه حرکتی استفاده‌کنندگان از تره‌بار شیرودی» در نشریه حوالی با موضوع «تره‌بار» است. دغدغه اصلی پیرامون این مطلب این بود که مکانی مانند میوه‌تره‌بار چقدر برای مشتری‌های آن دسترس‌پذیر است؟ چه چیزهایی روی کیفیت این دسترسی اثرگذار است و چه موانعی برای رسیدن به آن وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال از ابزارهای کار مشارکتی کمک گرفتیم و سراغ مردم رفتیم تا خودشان شرایط‌شان را در میان بگذارند و تحلیل کنند. با برخی از آنها از تره‌بار تا منزل‌شان هم‌قدم شدیم و نکات و مسائل مرتبط با مسیر را بر روی کاغذی سفید رسم و ثبت ‌کردیم. با برخی دیگر نیز در حاشیه تره‌بار گفت و گو کردیم و از ‌آنها خواستیم تا مسیر حرکت‌شان تا تره‌بار را روی «نقشه اجتماعی» محله نشان‌دهند و از نکات پیرامون دسترسی‌شان به میوه‌تره‌بار بگویند.
حاصل کار میدانی، رفت و آمدها و گفت وگو با مشتریان میوه‌تره‌بار شیرودی نقشه‌ای شد از خطوط حرکتی مخاطبان میوه تره‌بار که نکات توجه‌برانگیزی حول و حوش آن‌ها ثبت شد. مجموعه‌ این نکته‌ها کمک کرد تا تصویری واقعی‌تر از دسترس‌پذیری یک فضا و پیچیدگی‌ و در هم تنیدگی مسائل مرتبط با آن و تاثیرش بر زندگی مردم جلوی چشممان بیاید.
برای دسترسی به نسخه چاپی این مطلب و سایر مطالبی که با رویکرد مشارکتی تهیه شده است می‌توانید به وب سایت نشریه حوالی به نشانی www.havaalimag.com سر بزنید.
در برخی از شماره‌های نشریه حوالی که درباره «ما و فضای اطرافمان» است، سعی می‌کنیم محتوایی با رویکرد مشارکتی تهیه و منتشر کنیم. تا کنون در شماره‌های مربوط به موضوعات خوابگاه، بیمارستان و تره‌بار این کار را در قالب‌های مختلف انجام داده‌ایم که می‌توانید آن‌ها را اینجا دنبال کنید.