مشتریان ما

با توجه به مأموریت مؤسسه‌ و خدماتی که می‌توانیم ارائه کنیم‏‏‏‏، گروه‌ها و نهادهایی که در تعامل با شهروندان هستند یا برنامه‌هایی برای ارتقاء ظرفیت شهروندان دارند، می‌توانند مشتری خدمات ما باشند. یعنی:

  • سازمان‌ها و ارگان‌‌های دولتی که علاقه‌مند به افزایش اثرگذاری شهروندان در برنامه‌ها و پروژه‌هایشان هستند 
  •  نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و سازمان‌های زیرمجموعۀ آن‎ها که فعالیتشان با زندگی شهروندان در ارتباط است
  • نهادهای محلی مانند شوراهای شهر، روستا و محله
  • شهروندانی که در قالب گروه‌ها یا نهادهای محلیِ رسمی و غیررسمی علاقه‌مند به انجام فعالیت و ایجاد بهبود در محیط زندگی خودشان هستند
  • شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی یا دولتی که به‌دنبال ایده‌ها و طرح‌هایی برای انجام مسئولیت اجتماعیشان هستند
  • سازمان‎‌ها، سمن‌ها، نهادهای مدنی و پروژه‎‌‌هایی که برای اجرای برنامه‌های ارتقاء ظرفیت و توانمندسازی جامعۀ محلی، نیاز به همراهی یا همکاری دارند
  • دانشگاه‌‌ها، مدارس و مؤسساتی که علاقه‌مند به تقویت نقش شهروندی، مهارت‌های کارِ گروهی و برنامه‌‌ریزی مشارکتی در کودکان، نوجوانان و جوانان هستند
  • مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به‌دنبال تقویت کار گروهی و جلب مشارکت اعضاء و کارکنان خود در فرآیندها و امور سازمانی خود هستند.

 

سازمان‌ها و گروه‌هایی که با آن‌ها همکاری داشته‌ایم:

انسانشهر
طرح حفاظت از تالاب‌های ایران
ارتقا ظرفیت
وزارت جهاد کشاورزی
انسانشهر
مجله حوالی
تسهیلگر
ستاد توان‌افزایی و حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
گروه طراحی بازی دارکوبا
ارتقا ظرفیت
SGP
تسهیلگری تحلیل جمعی
RELIEF
تسهیلگر
مهندسان مشاور نگین شهر آینده
انسانشهر
انجمن یوزپلنگ ایرانی
مشتری
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
انسانشهر
COMCEC
انسانشهر
ستاد مدیریت محله شهرداری تهران
انسانشهر
شهرداری تهران
انسانشهر
شهرداری مشهد