مشارکت
پژوهش مشارکتی

پژوهش مشارکتی، با هدف واگذارکردن قدرت تحقیق از محققان به مشارکت‌کنندگان صورت می‌گیرد. مشارکت‌کنندگان، شامل اعضاء جامعۀ محلی، گروه‌ها و سازمان‌های محلی هستند و تحلیل مسئله و ریشه‌یابی آن را به عهده می‌گیرند. آن‌ها در طول پژوهش تلاش می‌کنند راهحل‌هایی متناسب با وضعیت خودشان پیدا کنند.

ما در پژوهش‌های مشارکتی، به‌عنوان تسهیلگران این فرآیند، تحلیل‌گران را همراهی می‌‎کنیم تا خودشان اهداف تحقیق را کنترل کنند، در جریان فرآیند و اقدامات مرتبط با تحقیق قرار گیرند و قدرت اثرگذاری روی آن را داشته باشند.

در این پژوهش‌ها، افرادِ جامعۀ مخاطب، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را تحلیل می‌کنند و به آن‌ها بازخورد می‌دهند. در پژوهش‌‌های این‌چنینی، نه‌تنها افراد دربارۀ مشکلاتشان حرف می‌زنند، بلکه دربارۀ راه‌حل‌های ممکن و اقدام‌های احتمالی هم فکر می‌کنند و نظر می‌دهند. این شیوه کمک می‌کند مردم، یعنی کسانی که در پژوهش‌های دانشگاهیِ معمول تنها به‌عنوان منابع داده‌های اولیه شناخته می‌شدند، در فرآیند تصمیم‌سازی درباره موضوعاتی که بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد، نقش داشته باشند.