ارتقاء ظرفیت، فرآیندی است که در آن افراد، سازمان‎ها یا جوامع برای ایجاد تغییر در محیط زندگیشان قابلیت تازه‌‏ای به‌دست می‎آورند. گاهی هم به این وسیله، قابلیت‌‏های موجودشان تقویت می‎شود. پروژه‎‎های ارتقاء ظرفیتی که ما در مؤسسه انجام می‎دهیم، مجموعه‌ای از اقدامات...
کارگاه‎ها بسترهایی هستند برای یادگیری مشترک مفاهیم مربوط به ارتقاء ظرفیت، رویکرد مشارکتی و کارِ گروهی. آنچه می‎تواند کارگاهی را از «آموزش صرف» به‌سمت «فرآیند مشترکی از یادگیری» سوق دهد، ترکیب‌شدنِ ورودی‎های آموزشی، با تجارب، تحلیل‎ها و شرایط واقعی مخاطبان است...
به‌واسطۀ فعالیت‌های میدانی که اعضاء موسسۀ ما، در سال‎های قبل و در قالب پروژه‎هایی با سازمان‎های دیگر داشته‎اند، فرصتی در مؤسسه ایجاد شد که بتوانیم گروه‎ها و سازمان‎هایی را همراهی کنیم که مایل به استفاده از رویکرد و روش‎شناسی مشارکتی در برنامه‎های خود هستند...
پژوهش مشارکتی، با هدف واگذارکردن قدرت تحقیق از محققان به مشارکت‌کنندگان صورت می‌گیرد. مشارکت‌کنندگان، شامل اعضاء جامعۀ محلی، گروه‌ها و سازمان‌های محلی هستند و تحلیل مسئله و ریشه‌یابی آن را به عهده می‌گیرند. آن‌ها در طول پژوهش تلاش می‌کنند راه‎حل‌هایی متناسب با...
یکی از دغدغه‌های مؤسسۀ ما، تولید محصولاتی از جنس‌های مختلف با کمک بازیگران و بهره‌مندان جریان‌ها از دل کارها و پروژه‌هاست. در همین راستا، هر جا بستری برای تولید محصول به روش مشارکتی در دل پروژه‌ها به‌وجود بیاید، از آن استقبال می‌کنیم و برای تهیه و تولید آن...

چه کسانی می توانند مشتریان ما باشند؟

با توجه به مأموریت مؤسسه‌ و خدماتی که می‌توانیم ارائه کنیم‏‏‏‏، گروه‌ها و نهادهایی که در تعامل با شهروندان هستند یا برنامه‌هایی برای ارتقاء ظرفیت شهروندان دارند، می‌توانند مشتری خدمات ما باشند. یعنی:

  • سازمان‌ها و ارگان‌‌های دولتی که علاقه‌مند به افزایش اثرگذاری شهروندان در برنامه‌ها و پروژه‌هایشان هستند 
  •  نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و سازمان‌های زیرمجموعۀ آن‎ها که فعالیتشان با زندگی شهروندان در ارتباط است
  • نهادهای محلی مانند شوراهای شهر، روستا و محله
  • شهروندانی که در قالب گروه‌ها یا نهادهای محلیِ رسمی و غیررسمی علاقه‌مند به انجام فعالیت و ایجاد بهبود در محیط زندگی خودشان هستند
  • شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی یا دولتی که به‌دنبال ایده‌ها و طرح‌هایی برای انجام مسئولیت اجتماعیشان هستند
  • سازمان‎‌ها، سمن‌ها، نهادهای مدنی و پروژه‎‌‌هایی که برای اجرای برنامه‌های ارتقاء ظرفیت و توانمندسازی جامعۀ محلی، نیاز به همراهی یا همکاری دارند
  • دانشگاه‌‌ها، مدارس و مؤسساتی که علاقه‌مند به تقویت نقش شهروندی، مهارت‌های کارِ گروهی و برنامه‌‌ریزی مشارکتی در کودکان، نوجوانان و جوانان هستند
  • مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به‌دنبال تقویت کار گروهی و جلب مشارکت اعضاء و کارکنان خود در فرآیندها و امور سازمانی خود هستند.