مشارکت
محصولات مشارکتی

یکی از دغدغه‌های مؤسسۀ ما، تولید محصولاتی از جنس‌های مختلف با کمک بازیگران و بهره‌مندان جریان‌ها از دل کارها و پروژه‌هاست. در همین راستا، هر جا بستری برای تولید محصول به روش مشارکتی در دل پروژه‌ها به‌وجود بیاید، از آن استقبال می‌کنیم و برای تهیه و تولید آن تلاش می‌کنیم. این محصولات می‎توانند از جنس گزارش، کتاب یا ویدئو و ... باشند. در فرآیند تولید این محصولات تلاش می‌شود که افراد یا گروه‌های  مرتبط با محصول در تمامی فرآیند کار حضور داشته باشند و بر روی نحوه تولید آن اثرگذار باشند.