فیلم مستند Children Full of Life

ارتقا ظرفیت

این فیلم٬ مستندی در پنج قسمت ده دقیقه‌ای از یک کلاس درس در ژاپن است و نوع تعامل معلم و دانش‌آموزان در این کلاس را در طول یک سال نشان می‌دهد‌. با توجه به نوع سیستم آموزشی که ما معمولا در مدارسمان تجربه می‌کنیم، دیدن بالا و پایین‌های فرایند یادگیری این دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی و نوع ارزش‌هایی که آن‌ها در حال آموختنش هستند، به اندازه کافی جذاب است. اما شاید انگیزه اصلی از معرفی چنین فیلمی، میزان نزدیکی آن چه در این کلاس درس می‌گذرد با چیزی است که به عنوان فرایند یادگیری یا فرایند ارتقاء ظرفیت می‌شناسیم. شاید یکی از بهترین مصادیق این موضوع صحنه‌ای باشد که دانش‌آموزان با اتکا به همان ارزش‌هایی که در این بستر آموخته‌اند، تصمیم معلم در برخورد با یکی از بچه‌ها را نقد می‌کنند و او را قانع می‌کنند تصمیمش را تغییر دهد.