مستند The Finland Phenomenon

یادگیری مشارکتی

سیستم آموزشی فنلاند برای سال‌های متوالی به عنوان بهترین سیستم آموزشی دنیا شناخته شده است. اما سوال این است که چرا فنلاند؟

دکتر تونی واگنر، پژوهشگر دانشگاه هاروارد، در جستجوی پاسخ این سوال عازم فنلاند می‌شود و نتایج جستجویش در این فیلم مستند به نمایش درآمده است. دیدن کلاس‌های درس، گفتگو با آموزگاران، مصاحبه با دانش‌‎آموزان و والدین آن‌ها و همچنین بررسی فرایندی که آموزگاران تازه‌کار را برای حضور در کلاس آماده می‌کند از جمله مواردی است که در این فیلم به نمایش درآمده است.

این فیلم از این جهت قابل تأمل است که نمونه‌ای از یک یادگیری مشارکتی را نمایش می‌دهد. نوع درگیر شدن دانش‌آموزان در فرایند یادگیری و چشم‌اندازی که سیستم آموزش برای خودش تصویر کرده است گویای این امر هستند. نکته قابل توجه دیگر، نگاه فرایندمداری است که بر سیستم آموزشی حاکم است. میزان وقت و نوع همراهی که برای آماده کردن آموزگاران تازه‌کار صرف می‌شود و بازنگری‌های مکرری که در مورد عملکرد سیستم در سطوح مختلف وجود دارد، مصادیقی از این نگاه فرایندمدار هستند.