ترجمۀ مقالۀ «آیا می‌توان برای کار مشارکتی استانداردهای اخلاقی تعریف کرد؟»

کار مشارکتی

«مشارکت» واژه و برچسب جذابی به نظر می‌رسد که می‌توان آن را بر روی عناوین پروژه‌ها و برنامه‌ها چسباند تا نشان داد مردم نقش دارند و صدایشان شنیده می‌شود. اما دغدغه این است که آیا واقعا این عناوین و برچسب‌ها باعث پررنگ شدن نقش مردم و افزایش تاثیرگذاریشان بر روند پروژه‌ها و برنامه‌ها می‌شود؟
در ترجمه مقاله «آیا می‌توان برای کار مشارکتی استانداردهای‌ اخلاقی تعریف کرد؟» سنگ محک‌های خوبی به علاقه‌مندان و به‌کارگیران این رویکرد، کارفرمایان و تسهیلگران داده‌شده‌است تا با کمک آن‌ها بتوانند یک کار مشارکتی واقعی را از یک کار مشارکتی نمایشی تفکیک کنند. برای کمک به این تفکیک، مجموعه‌ای از اصول و ارزش‌ها در قالب سوالات کاربردی ارائه شده است. از طرفی این سوالات می‌توانند سرنخ‌های خوبی برای پایش فرایند کار باشند و ضرورت توجه به ملزومات و پیش‌نیازهای کارهایی از این جنس را فراهم کنند.

خوشحال می‌شویم تا بازخوردهایتان را درباره‌ی این مقاله دریافت کنیم و اگر تجربه‌ی مرتبطی با مطالب طرح شده در آن داشتید، از طریق راه‌های ارتباطی در وب‌سایت با ما در میان بگذارید.