برنامۀ ارتقاء ظرفیت بازیگران طرح کشاورزی پایدار

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
ارتقا ظرفیت برای عوامل و بازیگران فرایند استقرار کشاورزی پایدار
مدت زمان پروژه
دی‌ماه 1393 تا اسفندماه 1398
کارفرما
مجموعۀ طرح حفاظت از تالاب‌های ایران
تیم پروژه
سارا باقری، سیما ببرگیر، مهدی سلیمانی، سید بابک موسوی‌نژاد
موقعیت مکانی
استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی
خلاصه پروژه

برنامۀ «استقرار كشاورزي پايدار از طريق مشاركت جوامع محلی»، یکی از محورهای طرح حفاظت از تالاب‌های ایران است، طرحی که از سال 2005 با حمايت برنامه عمران ملل متحد، تسهيلات محيط زيست جهاني و سازمان حفاظت محيط زيست آغاز شده است. شركت‌های خدمات کشاورزی در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی که در حال اجرای پروژۀ استقرار کشاورزی پایدار هستند،‌ در ۵ سال گذشته، به طور پیوسته و برنامه‌ریزی شده، آموزش‌های متنوعی از چگونگی به‌کاربستن رویکرد و روش‌های مشارکتی در کار با جوامع کشاورزی دریافت کردند. این آموزش‌ها هر ساله با توجه به نیاز و درخواست شرکت‌ها، چالش‌هایی که در میدان عمل با آن مواجه شده‌اند و سرنخ‌های به‌دست آمده از سال قبل طراحی و اجرا شده است.

همگام با فازهای پروژۀ کشاورزی پایدار، برنامۀ ظرفیت‌سازی برای عوامل و بازیگران فرایند استقرار کشاورزی پایدار نیز فازهای پیوستۀ خود را طی کرد. در سال اول، این برنامه بیشتر معطوف به اعضای شرکت‌های مجری بود و کارگاه‌های آموزشی و بازنگری را برای آن‌ها در دستور کار خود قرار داد. روند اتفاقات در سال اول، برنامۀ سال دوم را به سمت فعالیت‌های مکمل با شرکت‌ها و به صورت متمرکزتر به سمت کارگاه‌های آموزشی برای کارکنان سطوح مختلف جهاد کشاورزی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی پیش برد. در سال سومِ فرایند ارتقای ظرفیت، بر انتقال تجربیات شرکت‌ها متمرکز شد. در سال چهارم این برنامه به موضوع پایش و ارزشیابی مشارکتی پرداخته شد.  

این برنامه‌ها در قالب کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های گروهی، و ملاقات‌های اختصاصی با هر شرکت برگزار شده است. همچنین در این برنامه، مراحل مختلف انجام پروژه از جمله: طراحی، اجرا، پایش و ارزشیابی مشارکتی پروژه و ثبت مشارکتی تجارب به دست آمده از پروژه، تمرین و دنبال شده است. کتاب «ردپایی که می ماند» تجارب نیروهای میدانی شرکت های خدمات کشاورزی در این پروژه است که توسط خودشان و به صورت جمعی انجام شده است.

 

گزارش تصویری از پروژه
تسهیلگری تحلیل جمعی
کارگاه پایش دوم، تحلیل وضعیت موجود پروژه از نگاه بازیگران مختلف، 1395، ارومیه
تسهیلگری تحلیل جمعی
کارگاه آشنایی با رویکرد مشارکتی، تبریز، 1395
تسهیلگری تحلیل جمعی
کارگاه آموزشی همکاری بین‌بخشی، تبریز، 1395
برنامه‌ریزی رویکرد مشارکتی
کارگاه ظرفیت‌سازی مدیران، ارومیه، 1395
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
کارگاه تسهیلگری پروژه‌های مشارکتی، تبریز، 96
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
کارگاه ارتقاء ظرفیت شرکت‌ها، ارومیه، 96
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
ارتقا ظرفیت شرکت‌ها، مهاباد، 96
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
کارگاه آشنایی با مفهوم مشارکت. طرح حفاظت از تالاب‌های ایران. 96
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
کارگاه آشنایی با ابزارها و تکنیک‌های مشارکتی، تبریز، 96
کارگاه تسهیلگری مشارکتی
کارگاه آموزشی پایش و ارزشیابی مشارکتی، ارومیه، 97
برنامه‌ریزی رویکرد مشارکتی
چرا پایش و ارزشیابی مهم است؟
ارتقا ظرفیت
کتاب «ردپایی که می‌ماند» حاصل تجربه‌های شرکت‌های کشاورزی در این طرح