برنامۀ ارتقاء ظرفیت مدرسه من، شهر من

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
ارتقاء مهارت‌های دانش‌آموزان در زمینه شناسايي و اولویت‌بندی مشکلات موجود در مدرسه
مدت زمان پروژه
بهمن 1390 تا اردیبهشت‌ماه 1391
کارفرما
این طرح به سفارش ادارۀ آموزش‌های شهروندی شهرداری و با همکاری ادارۀ آموزش و پرورش منطقه 7 تهران اجرا شد.
تیم پروژه
بهاره آروین، سارا باقری، صفورا زواران حسینی
مهدی سلیمانی، مرضیه عقدایی


خلاصه پروژه

طی پروژه مدرسه من، شهر من که در 10 مدرسه، پنج مدرسۀ دخترانه و پنج مدرسۀ پسرانه، در سطح شهر تهران انجام شد، شهرداران مدرسه و شوراي منتخب دانش‌آموزان با مباحثي مانند کار گروهي، طرح نويسي، گزارش‌نویسی، روش‌های گفت‌وگو و مذاکره آشنا شدند تا بتوانند پروژه‌ها و تغييرات مورد انتظار خود را در مدرسه‌‌شان برنامه‌ريزي و اجرا کنند. در مجموع، هدف از برگزاري اين کارگاه‌ها ارتقاء مهارت‌های دانش‌آموزان در زمینۀ شناسايي و اولویت‌بندی مشکلات موجود در مدرسه و تعيين معيارهايي براي آن، تدوين برنامۀ اقدام و مذاکره با مسئولين مدرسه برای اجرايي شدن برنامه‌هایشان بوده است.