بسترسازی فعالیت‌های گردشگری در محلۀ امام‌زاده یحیی

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
فهمیدن زمینه‌های توسعۀ اجتماعی و اقتصادی ممکن در محله توسط اهالی و استفاده‌کنندگان آن
مدت زمان پروژه
خردادماه 98 تا آبان‌ماه 99
تیم پروژه
مشاور: سارا باقری
موقعیت مکانی
محلۀ امام‌زاده یحیی. تهران
خلاصه پروژه

نگرانی ایجاد فضاهای گردشگری ناسازگار با بافت محله به‌ویژه در محلات تاریخی در چند سال اخیر پررنگ‌تر شده است.خالی شدن این دست از محله‌ها از ساکنان بومی‌شان و نقش نداشتن محلی‌ها در این تغییرات دغدغه‌ای است که این پروژه به‌دنبال آن شکل گرفته است. در واقع برای ایجاد زمینه‌های گردشگری و تقویت وضعیت اقتصادی و اجتماعی محله، پروژۀ «بسترسازی شکل‌گرفتن فعالیت‌های درون محله‌ای مرتبط با گردشگری برای بهبود محلۀ امام‌زاده یحیی» تعریف شده است. در این پروژه تلاش می‌شود تا شیوه‌های درگیرشدن ساکنان محله در این تغییرات توسط خودشان شناسایی شود. بدین ترتیب در تمام مراحل ازجمله شناخت، تحلیل و اجرای طرح‌های کوچک مقیاس پیشنهادی٬ با استفاده از رویکرد مشارکتی، ساکنان و ذی‌نفعان این محله به عنوان تحلیل‌گران اصلی حضور دارند و این روند با همراهی گروه تسهیلگران انجام می‌شود. آنچه مورد تمرکز این رویکرد است، زمینه‌سازی فرصت مشارکت برای تمامی ذی‌نفعان است، به‌طوریکه با نگاهی از پایین به بالا، شناختی از محله حاصل شود و امکان تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های محله به ساکنین و استفاده‌کنندگان آن داده شود. این نوع نگاه، به افراد درگیر در این روند فرصت دستیابی به شناختی دقیق‌تر از نیازها٬ مشکلات٬ پتانسیل‌ها و مسیرهای رسیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی متناسب با شرایط زمینه‌ای را در محله  می‌دهد. همچنین از آنجایی که مردم تحلیلگران این امر هستند، با مشارکت در این روند احساس تعلق و اثرگذاری بیشتری در روند طرح‌ها می‌کنند که خود می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اجتماعی محله بشود. 

در این پروژه انسانشهر نقش مراقبت از چگونگی به‌کارگیری رویکرد مشارکتی و همچنین مشاوره در برنامه‌ریزی و پیشبرد فعالیت‌های میدانی تیم انجام‌دهندۀ پروژه و چگونگی استفاده از ابزار‌ها و روش های مشارکتی را دارد. 

گزارش تصویری از پروژه
تسهیلگری. نقشه اجتماعی
نقشه اجتماعی محله امام‌زاده یحیی