شناسایی و امکان‌سنجی ظرفیت‌های کارآفرینی در سطح محلات شهر تهران

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
فهمِ چگونگی پررنگ‌شدن نقش مردم در فرآیند حمایت از کارآفرینی
مدت زمان پروژه
دی ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
کارفرما
دفتر توسعۀ کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تیم پروژه
تسهیلگران: سارا باقری، سیما ببرگیر، نیکزاد زنگنه، مهدی سلیمانی
مشاوران: سید بابک موسوی‌نژاد، نسترن موسوی
خلاصه پروژه

در حوزۀ کارآفرینی، یکی از جنبه‌هایی که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های محلی برای شکل‌گیری حمایت از کارآفرینی است. پیرو این دغدغه مؤسسۀ مطالعات توسعه بازنگر و مؤسسۀ انسانشهر طرحی را در قالب سه مدل به دفتر توسعۀ کارآفرینی وزارت کار پیشنهاد دادند تا بتوان شکل‌گیری جریان کارآفرینی را در محله‌ها جست‌وجو و اقداماتی بر بستر محلی تعریف کرد.

در واقع پر رنگ بودن نقش نهادها و سازمان‌های دولتی در فرآیندهای حمایت از کارآفرینی باعث ایجاد وابستگی و ناپایداری کسب و کارها خواهد شد چرا که که با افت و خیز در این سازمان‌ها، جریان کارآفرینی از آن متاثر میشود. این یکی از دغدغه‌هایی است که باعث شکل‌گیری پروژۀ « شناسایی و امکان سنجی ظرفیت‌های کارآفرینی در محلات شهر تهران» شد. در همین راستا این پروژه به دنبال فهم و چگونگی پر رنگ شدن نقش مردم در فرآیند حمایت از کارآفرینی بود تا از این طریق بتوان گام‌هایی در راستای به کارگیری ظرفیت‌های محلی برداشت تا امیدواری برای کارآمدی و پایداری بستر حمایتی محلی به وجود بیاید.

در خبرنامه اول و خبرنامه دوم پروژه میتوانید با پروژه و فرآیند انجام آن بیشتر آشنا شوید.

گزارش تصویری از پروژه
برنامه‌ریزی رویکرد مشارکتی
برنامه‌ریزی مسیرهای کارآفرینی
برنامه‌ریزی رویکرد مشارکتی
حباب فعالیت پروژه کارآفرینی مسیر یک
برنامه‌ریزی رویکرد مشارکتی
برنامه زمان‌بندی مسیر یک
تسهیلگری تحلیل جمعی
تحلیل جمعی بازیگران و فعالیت‌های مسیرهای کارآفرینی