مشارکت نوجوانان در ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی محله نفت

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
مناسب‌تر شدن فضای بازی نوجوانان محلۀ نفت با همراهی خودشان
مدت زمان پروژه
شهریور 97 تا آبان 98
تیم پروژه
مشاور: مهدی سلیمانی
خلاصه پروژه

این پروژه با هدف ارتقای ظرفیت نوجوانان ساکن در محلۀ نفت از طریق حضور داوطلبانه در یک فرایند مشارکتی دربارۀ محله‌شان تعریف شد. برای این منظور، تیم تسهیلگری در روزها و ساعات مختلفی در محله حضور پیدا کرد و تلاش کرد موضوع و هدف پروژه را با گروه‌های مختلف نوجوانان در میان گذاشته و نیز با استفاده از ابزار نقشۀ اجتماعی، ضمن کسب شناخت بیشتر از محله با مشارکت نوجوانان، آنها را با رویکرد و روش کار آشنا کند. در مرحلۀ بعد، عده‌ای از نوجوانان محله حاضر شدند به صورت مستمر در فرایند شرکت کنند. این گروه پس از بررسی فضاهای عمومی مختلف محله، تصمیم گرفتند با هدف رفع تعارضات موجود بین استفاده‌کنندگان از یکی از پارک‌های موجود در محله، تغییراتی در این فضا به وجود آورند. آنها تلاش کردند طرحی برای ایجاد تغییر در فضای پارک را ارائه دهند که هم برای انجام بازی فوتبال مناسب باشد و هم از مشکلاتی که سایر استفاده‌کنندگان از این فضا در حین بازیِ نوجوانان پیدا می‌کردند کم کند.
تیم تسهیلگری، در فرایند کار با چالش‌هایی جدی دربارۀ چگونگی ارتباط گرفتن با جامعۀ محلی و کسب اعتماد نوجوانان و والدینشان، و نیز تداوم و استمرار پروژه و بالا نگه داشتن انگیزه و اشتیاق شرکت‌کنندگان در طول فرایند روبرو بود.
این پروژه که پایان‌نامۀ یکی از دانشجویان رشتۀ طراحی شهری دانشگاه تهران بود، به عنوان پروژۀ کارآموزی در مؤسسۀ انسانشهر تعریف شد. مؤسسه در ابتدای پروژه و نیز در حین اجرای آن جلساتی برای آشنایی بیشتر تیم تسهیلگری با رویکرد مشارکتی و برنامه‌ریزی و طراحیِ جلسات کار میدانی برگزار و در بخش‌هایی از پروژه، تیم اجرایی را در کار میدانی نیز همراهی کرد.

گزارش تصویری از پروژه
برنامه‌ریزی رویکرد مشارکتی
نقشه ذهنی پروژه
تسهیلگری تحلیل جمعی نقشه اجتماعی
تهیه نقشه اجتماعی محله با نوجوانان
برنامه‌ریزی رویکرد مشارکتی
پرسه در محله با همراهی نوجوانان
تسهیلگری تحلیل جمعی مشارکت
تحلیل جمعی و تهیه ماکت بخشی از محله با همراهی نوجوانان