مشاوره و همراهی ستاد توان‌افزایی سمن‌های شهر تهران

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
بهتر و موثرتر شدن تعامل و ارتباط ستاد توان‌افزایی سمن‌ها و سمن‌ها
مدت زمان پروژه
دی‌ماه 97 تا تیرماه 99
کارفرما
ستاد توان‌افزایی و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران
تیم پروژه
مشاور: مهدی سلیمانی
موقعیت مکانی
تهران
خلاصه پروژه

ستاد توان‌افزایی و حمایت از سمن‌های شهر تهران (ستاد سمن‌ها) در دوره مدیریتی جدید خود قصد داشت با هدف برقراری ارتباط و تعامل بیشتر و همچنین تعریف فعالیت‌های مشترک با سمن‌ها، فعالیت‌های خود را تعریف کند. به‌طوریکه هر یک از سمن‌های فعال در حوزه مدیریت شهری فارغ از مدت زمان تأسیس یا سوابق فعالیتی‌شان امکان ارتباط و تعامل با مجموعه ستاد را داشته باشند. مهیا کردن این فضای تعاملی به شناخت بهتر و بیشتر نیازهای سمن‌ها و برنامه‌ریزی پایدارتری برای رفع آن بخشی از نیازها که در حیطۀ مأموریت‌های ستاد به‌شمار می‌رفت، می‌شد. به‌همین‌خاطر ستاد با استفاده از تیم تسهیلگری با هدف بهتر و مؤثرتر کردن ارتباط ستاد و سمن‌ها در راستای هدف خود فعالیت کرد. احساس نیاز کارمندان ستاد به آشنایی رویکرد مشارکتی جهت دنبال کردن هدف خود منجر به برگزاری نشست‌های آموزشی با محوریت آشنایی و به‌کارگیری این رویکرد برای اعضای ستاد شد.

مؤسسۀ انسانشهر ضمن برگزاری نشست‌ها، نقش مشاور تیم تسهیلگری ستاد را هم داشته است. همراهی و مشاوره به تیم تسهیلگری در شیوه‌های تسهیلگری، به‌کارگیری رویکرد مشارکتی و استفاده از ابزارها و رویکرد مشارکتی در تعامل با سمن‌ها از جمله فعالیت‌های انسانشهر در این پروژه بوده است. همچنین ارائه مشاوره به ستاد در جنبه‌های مختلف مثل چگونگی تدوین برنامۀ اقدام سالیانه، کمک در برنامه‌ریزی فعالیت‌های مختلف ستاد و یا اجرای برخی برنامه‌ها از دیگر اقدامات انسانشهر بوده است.