مشاوره و همراهی کارگروه محلی «حل مسئلۀ بیمارستان نیکان»

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
کم کردن اثرات نامطلوب بیمارستان بر روی محله
مدت زمان پروژه
مرداد 139۶ تا خرداد 139۷
کارفرما
شورایاری محلۀ اراج
تیم پروژه
لی‌لی رازی، مهدی سلیمانی
موقعیت مکانی
محلۀ اراج-تهران
خلاصه پروژه

شکل‌گیری کارگروه «حل مسئلۀ بیمارستان نیکان» از یک دغدغۀ محلی شکل گرفت. دغدغۀ حضور بیمارستانی در محله که اثرات نامطلوبی بر محیط اطراف و زندگی جاری در محله گذاشته بود. حجم این اثرات به قدری بود که بسیاری از ساکنین محله فشار زیادی را بر روی خود احساس میکردند. طی همفکری که دبیر سرای محلۀ اراج با مؤسسه انسانشهر انجام داد، قرار بر این شد که تیم تسهیلگریِ مؤسسه در جلسه‌ای با گروهی از اهالی که دغدغۀ پررنگی نسبت به مسئلۀ بیمارستان دارند، حضور پیدا کند و ایده‌هایی برای پیگیری و بهبود مشکلات پیش آمده روی میز بگذارد.

بعد از برگزاری دو جلسه با تعدادی از اهالی تصمیم بر این شد که کارگروهی متشکل از اهالی شکل بگیرد تا به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده‌ برای کم کردن اثرات نامطلوب بیمارستان بر روی محله گام‌هایی بردارند. بعد از شکل‌گیری کارگروه، انسانشهر مسؤلیت همراهی و تسهیلگری جلسات کارگروه را به عهده گرفت.

در بولتن پروژۀ «همراهی کارگروه محلی برای کاهش اثرات بیمارستان بر محله» می‌توانید روایتی از فرایند طی شده در این پروژه را بخوانید.

گزارش تصویری از پروژه
تسهیلگری تحلیل جمعی
تحلیل جمعی با اهالی محله اراج
تسهیلگری
اثرات بیمارستان نیکان بر محله
تسهیلگری
تخلفات و اثرات بیمارستان نیکان
مشارکت و تسهیلگری
گزارش پایانی کارگروه نیکان