کارگاه‌های کودک و شهر

شناسنامه پروژه
هدف یا تغییر مورد نظر پروژه
آشنایی کودکان با مفاهیم شهری
مدت زمان پروژه
بهمن 1392 تا اردیبهش‌ماه 1393
کارفرما
این مجموعه کارگاه‌ها با سفارش اداره آموزش‌های شهروندی و همکاری خانه‌های اسباب بازی منطقه 7 و گروه دارکوبا در پنج خانه اسباب‌ بازی برگزار شد.
تیم پروژه
یاسمن علیشاهی، فرزانه قاسمی
خلاصه پروژه

در مجموعه کارگاه‌های کودک و شهر با کمک ماکت چوبی یک شهر فرضی تلاش ‌شد تا کودکان با برخی از مفاهیم شهری همچون شهر، زباله و بازیافت، فضای سبز و حمل و نقل عمومی آشنا شوند. در هر جلسه موضوعی حول محور شهر چوبی مطرح شده وکودکان با استفاده از بازی، نمایش و کار دستی با این مفاهیم آشنا می‌شدند. هدف از اجرای این طرح آشنایی عملی و ملموس کودکان با برخی از اجزای شهر و مفاهیم مرتبط با آن بود تا شناخت بهتری از محیط ‌زندگی خود پیدا کنند.

گزارش تصویری از پروژه
کارگاه کودک
آشنایی کودکان با مفاهیم شهری از طریق بازی و نمایش
کارگاه کودک
کار با ماکت چوبی شهر