بولتن پروژۀ «همراهی کارگروه محلی برای کاهش اثرات بیمارستان بر محله»

بولتن

داستان پروژۀ پیش‌رو از آنجایی شروع شد که اهالی محله‌ای در شهر تهران با گسترش فیزیکی بیمارستانی بزرگ در محله‌شان و افزایش اثرات نامطلوب آن روبه‌رو شدند. حجم این اثرات، فشار را بر روی ساکنان محله به‌مرور زیادتر می‌کرد. در این شرایط گروهی از اهالی تصمیم گرفتند اثرات حضور و گسترش بیمارستان را بر روی زندگی‌شان به شکل جمعی بررسی کنند و برای کاهش اثرات آن اقداماتی تعریف کنند.

دفترچه پیش‌رو روایت همراهی مؤسسه انسانشهر با این کارگروه محلی است. در این پروژه، انسانشهر همراهی و تسهیلگری جلسات این کارگروه محلی را به عهده داشت. در این دفترچه سعی کرده‌ایم از شیوۀ عمل تیم تسهیلگری، درس‌آموخته‌های‌مان از پروژه و خاطرات و تجاربی از همراهی کارگروه محلی را با مخاطبانمان در میان بگذاریم.

خوشحال می‌شویم بازخوردها و نظراتتان را دربارۀ این دفترچه با ما در میان بگذارید.