بولتن پروژه «بررسی چرایی کم‌رنگ‌بودن مشارکت مردم در مدیریت محله»

بولتن

بولتن پیش‌رو داستان یک پژوهش است. پژوهشی که دغدغه اصلی آن یک سوال کلیدی بود: «چرا مردم در مدیریت محله‌ها مشارکت نمی‌کنند؟» این سوال با یک پیش‌فرض مهم همراه بود. این پیش‌فرض وجود داشت که مردم در مدیریت محله‌ها مشارکت نمی‌کنند. در جریان انجام پروژه و فهمیدن واقعیت‌های جدید از محله‌ها، سوال بالا تغییر کرد و پیش‌فرض اول کم‌رنگ شد. به‌مرور به شواهدی از داستان اداره محله‌ها رسیدیم که واقعیت‌هایی خلاف تصور اولیه‌مان را نشان می‌داد. حالا سوال این بود:‌ «آیا .اقعا مردم در مدیریت محله‌ها مشارکت نمی‌کنند؟»

داستان این تغییر و این پژوهش در این دفترچه آمده است. ما در انسانشهر تصمیم گرفتیم که این پژوهش را با رویکرد مشارکتی انجام دهیم. بنابراین در این بولتن کمی درباره پژوهش مشارکتی صحبت کرده‌ایم؛ اینکه چه ملزوماتی دارد و تفاوتش با پژوهش‌های مرسوم و معمول چیست. داستان پروژه و اتفاقات آن را تعریف کرده‌ایم. اصولی که در انجام پژوهش به آن متعهد بوده‌ایم را مرور کرده‌ایم و دست آخر چند داستان کوتاه به روایت تیم پروژه نیز آورده‌ایم. امیدواریم این دفترچه برایتان خواندنی باشد و بازخوردهای شما به فرایند ثبت تجربیات انسانشهر و تولید بولتن‌ها کمک کند.