تسهیلگر
سید بابک موسوی‌نژاد

سابقه همکاری مشترک مؤسسه و سیدبابک موسوی نژاد به زمانی برمی‌گردد که انسانشهر در حال تمرین و آشنایی با رویکرد مشارکتی بود.  در سال‌های اولیۀ همکاری، آقای موسوی‌نژاد بیشتر در نقش مشاورِ پروژه‌ها مؤسسه را همراهی می‌کرد. به مرور زمان این همکاری شکل‌های مختلفی پیدا کرد؛ مدیریت پروژه‌ها، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها، مربی‌گری تیم‌ها و آموزشگری کارگاه‌های آموزشی از جمله این همکاری‌ها بودند.

سوابق همکاری